FrisParty in Muzerijk!

FrisParty is een gezellige avond voor kinderen uit groep 6-7-8 met name gericht op de kinderen van De Klimboom, Marimba, Speleon en Bedir, maar alle kinderen uit Uden zijn welkom! Het doel is: een gezellige, coole avond, voor en door de kinderen, alle ideeën en hulp hiervoor is welkom.

 

FrisParty's in 2019:

 

20 sep Ren je Rot Party

 

25 okt Halloween Party

 

13 dec Kerst Party

 

Achterliggend doel is om de saamhorigheid van deze groep kinderen positief te beïnvloeden. Ook de verbinding tussen de scholen onderling bevorderen. En vanuit een vertrouwde, veilige basis een beetje kennismaken met ‘uitgaan’. Dit alles ook vanuit de basisgedachte van Ontmoetingscentrum Muzerijk: verbinden, verrijken, beleven.

 

 

 

Activiteiten:

20-09-2019 Ren je Rot Party

http://facebook.com/frisparty.uden.9

 

De vakantie is weer voorbij tijd voor een leuke avond.

Dit keer is het de REN JE ROT quiz.

Wij zorgen voor muziek, diverse leuke spellen

 

 

 

2019

Agenda 2019

 

* 25-10-2019 Halloween Party

* 13-12-2019 Kerst Party