Over ons

 

Vanuit Ontmoetingscentrum Muzerijk zijn wij met een vrijwilligersinitiatief gestart met het organiseren van Frisparty’s: een maandelijkse gezellige avond voor kinderen uit groep 6-7-8, met name gericht op de kinderen van De Meent, Marimba, Speleon. Doel: verbinden, verrijken, beleven. Samen een gezellige avond hebben, bedenken, maken, want de kinderen mogen zelf ook ideeën aandragen en mee uitwerken op deze avond. De saamhorigheid van deze groep kinderen positief beïnvloeden. Ook de verbinding tussen de scholen onderling bevorderen. En vanuit een vertrouwde, veilige basis een beetje kennismaken met ‘uitgaan’.

 

Het concrete doel is het organiseren van gezellige, coole avonden in de buurt voor de jeugd van 10-13 jaar (basisschool groep 6-7 -8).

Het maatschappelijke doel is vanuit Ontmoetingsplein Muzerijk: Verbinden – Verrijken - Beleven met name gericht op de jeugd. Het verbinden van de jeugd onderling, maar ook met de kinderen van de 4 basisscholen onderling. Maar ook het verbinden met andere groepen uit de samenleving, de buurtbewoners, de ouderen, de mensen met een beperking.

Het verrijken door het kennismaken met het samenzijn met leeftijdsgenoten op een plezierige, ongedwongen manier als leermoment voor het latere uitgaan. Het verrijken door het leren van elkaar door samen te dansen, zingen en plezier maken.

Het beleven door het samenzijn in een gezellige, vrolijke sfeer van kinderen in hun eigen vertrouwde buurt.

 

 

Samenwerking en Ondersteuners

 

  • Ontmoetingscentrum Muzerijk
  • Ons Welzijn
  • Kinderclub Muzerijk
  • Inspiratieplatform voor gastvrij en gezellig Uden
  • Gebiedsplatform Uden
  • Gemeente uden
  • Area – Voor Elkaar! Leefbaarheid in de buurt
  • Oranjefonds: Steunt sociale initiatieven
  • 4G WebDesign voor al uw webservices